Kulturno-edukativni kolektiv Zadrugarice povodom obeležavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, u ponedeljak 9. marta organizuje promociju kalendara „Nišlijke za nezaborav“. Kalendar će u istom danu biti promovisan na dva skupa kako bi stigao do što većeg broja naših sugrađanki i sugrađana, ali i institucija koje se bave čuvanjem uspomena na znamenite ličnosti našeg grada.

Prva promocija namenjena predstavnicima gradskih institucija odigraće se 9. marta u 11h u Skupštini grada (sala br. 13). Ovaj deo promocije organizovan je u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti SG Niša i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava.

Nakon toga, istog dana u 18h u prostorijama Medija centra Niš, biće organizovana druga promocija namenjena predstavnicima civilnog sektora i šireg građanstva. Osim organizatorki ovoj promociji prisustvovaće i profesori/ke i učenici/ce Umetničke škole Niš, koji su partnerski sa Zadrugaricama učestvovali u izradi kalendara.

U periodu od 10. do 14. marta kalendar će biti distribuiran niškim osnovnim i srednjim školama.

Kalendar "Nišlijke za nezaborav" deo je istoimenog, šireg projekta Udruženja građanki i građana Zadrugarice. Projekat je posvećen rehabilitaciji uspomena na neke od žena koje su svojim delovanjem obeležile istoriju Niša ili na drugi način doprinele razvoju i imidžu ovog grada u vremenima kada su nauka, prosveta, politika, vrhunska umetnost, sport i javni život uopšte bili rezervisani za muškarce. Iako su ove žene svojim životima, radom i stvaralaštvom u datom istorijskom trenutku učinile revolucionarni iskorak u svojim profesijama, rizikujući da, bez obzira na svoja dostignuća, usled nerazumevanja sredine budu neprihvaćene, za njih se danas jako malo zna, retko se pominju u istorijskim izvorima a grad se do sada nije potrudio da im na bilo koji način oda počast.

Zahvaljujući ovom kalendaru pokušaćemo da ovu nepravdu makar malim delom ispravimo. Namera nam je da izrada kalendara postane neka vrsta tradicije, odnosno da sledeće godine u ovo vreme Nišlije dobiju novi podsetnik sa nekim novim ženama iz niške prošlosti koje zaslužuju našu pažnju.

nzzKalendar simbolično obuhvata period od marta 2015. do marta 2016, sa posebnim vizuelnim akcentom na 8. mart, sugerišući tako trajanje jedne feminističke godine.

Sadržaj kalendara:

  • Anastasija Nasta Dimitrijević – daskal devojka (daskal = učiteljica), prva niška učiteljica
  • Dr Eva Haljecka, prva upravnica Ginekološkog odeljenja Niške bolnice
  • Fevzija Jašarević, violinistkinja prvog niškog Simfonijskog orkestra
  • Nađa Regin (rođ. Poderegin), glumica
  • Jovanka Bončić, inženjerka
  • Ženski fudbalski klub Mašinac

Projekat „Nišlijke za nezaborav“ UG Zadrugarice realizuje zahvaljujući podršci Rekonstrukcije Ženskog fonda iz Beograda, a u saradnji sa Umetničkom školom Niš čiji su đaci ilustrovali stranice kalendara.

porn