logo transparent

Kulturno-edukativni kolektiv Zadrugarice osnovan je 29. septembra 2014. u Nišu. Rad kolektiva zasniva se na poštovanju razlika, solidarnosti, rodne ravnopravnosti, odgovornosti prema sebi, radu, saradnicama/cima, zajednici i životnoj sredini.

Ideja o Zadrugaricama počela je da se realizuje tokom 2013. godine na inicijativu Regionalne kancelarije Fondacije Hajnrih Bel iz Beograda, a uz saradnju nevladine organizacije Centar lokalne demokratije LDA iz Niša. Oko ove zajedničke ideje trenutno je okupljeno desetak osoba, većinom žena sa višegodišnjim iskustvom u civilnom sektoru i preduzetništvu.

Kroz naše programe nastojimo da afirmišemo građanski aktivizam, alternativnu i angažovanu kulturu i žensko i socijalno preduzetništvo u Nišu i regionu jugoistočne Srbije.

U oblasti građanskog aktivizma naši strateški ciljevi su:

  • Podizanje svesti o stanju ženskih ljudskih prava i ljudskih prava marginalizovanih grupa u zemlji i na lokalu
  • Osnaživanje žena, marginalizovanih i diskriminisanih grupa
  • Podizanje svesti o značaju građanskog aktivizma kroz akcije, tribine i edukacije (sa posebnim naglaskom na urbane mobilnosti, transformacije urbanih sredina i osvajanja javnih prostora)

U oblasti alternativne i angažovane kulture naši strateški ciljevi su:

  • Doprineti raznolikosti kulturno-edukativne scene prezentacijom sadržaja koji uopšte ili nisu u dovoljnoj meri zastupljeni kod zvaničnih kulturnih institucija ili drugih promotera u kultur
  • Povećati broj sadržaja koji povezuju umetnost i aktivizam
  • Osnažiti kreativke/ce sa lokalne i regionalne kulturne scene kroz programe koji se realizuju putem kulturnih razmena, konkursa, javnih poziva i rezidencijalnih programa

U oblasti socijalnog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena naši strateški ciljevi su:

  • Osnažiti postojeće ženske poslovne inicijative unutar ZAdrugarica i stvoriti mogućnosti stvaranja novih
  • Formiranje informativnog punkta na kome žene zainteresovanje za pokretanje sopstvenih poslovnih inicijativa mogu da dobiju informacije o samozapošljavanju, sticanju znanja i veština za pokretanje sopstvenih poslova
porn